Tam Ölçme

Tam Ölçme

Sosyal Bilgiler

149 TL

Beceri Temelli Eğitim Modeli ve yeni sınav sistemiyle birlikte gerçekleşen değişikliklere uygun olarak hazırlanmış olan kitaplarımız, öğrencilerin öğrenme ve sınava hazırlık aşamalarının tamamında kullanılabilecek niteliktedir.

Kitaplarımızın içeriği şu şekildedir:

Öğretim programının öngördüğü kazanımların küçük parçalar hâlinde ele alındığı, kısa ders anlatımlarından sonra bile uygulanabilecek kadar detaylandırılmış Etkinlikler

Konuya ait kazanım bilgilerinin sorgulandığı bilgi ve kavrama soruları ile yeni nesil sorulardan oluşan Kazanım Tarama Testleri

Ünitenin / Temanın tüm kazanımlarına ait bilgi, kavrama soruları ve ağırlıklı olarak beceri temelli sorulardan oluşan Ünite / Tema Değerlendirme Testleri

Öğrencilerin okul sınavlarında karşılaşabilecekleri açık uçlu sorulardan oluşan Yazılıya Hazırlık Soruları

Kitabımızın sonunda 1 adet TAM LGS denemesi yer almaktadır.

*Kitabımız çek-kopar sayfa tasarımıyla pratik kullanım sunmaktadır.

*Etkinliklerin ve Yazılıya Hazırlık sorularının tamamının çözümleri Dijital kütüphanede yer almaktadır.

192 sayfa