Soru Bankası

Soru Bankası

Matematik

350 TL

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlara uygun sorulardan oluşan Matematik Soru Bankası kitabımız, "Beceri Temelli Eğitim" modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Soru Bankalarımız kazanıma yönelik çoktan seçmeli sorular ile beceri temelli sorulardan oluşur. 

Soru bankalarının içeriğinde Kazanım Testleri ile Ünite Testleri yer almaktadır. Kazanım testlerinin her biri ikişer sayfadan oluşurken bu testlerin ikinci sayfalarında beceri temelli sorulara yer verilmiştir. Ünite testleri ise üçer sayfadan oluşmaktadır. Bu testlerde üniteye ait tüm kazanımları içeren sorulara yer verilirken testlerin ikinci ve üçüncü sayfaları beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. 

Soru Bankaları hazırlanırken öğrencilerin yorum ve analiz yeteneğini kullanmayı gerektiren sorulara sıklıkla yer verilmiştir. Öğrenme, kavrama, analiz, sentez ve üst düzey yorum becerilerinin tamamını ölçmeye yönelik sorular belirli bir düzende sunulmuştur. 

Soru Bankalarımız, öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, analitik düşünme, görsel ve grafik yorumlama, problem çözme gibi birçok becerisinin gelişmesini sağlayacak niteliktedir.