Bilfen Etkin Nesil (BEN)
Bilfen Etkin Nesil (BEN)
Bilfen Etkin Nesil (BEN)

Bilfen Etkin Nesil (BEN)

Türkçe

450 TL

BEN serisine ait kitaplarımız kazanıma yönelik etkinlikler, kazanım testleri, ünite testleri ve beceri temelli sorulardan oluşmaktadır.

"Etkinlik Bölümleri"nde, MEB kazanımlarına paralel olarak hazırlanmış alıştırmalar yer almaktadır. Bu bölümlerde yer alan etkinlikler sarmal bir şekilde düzenlenmiştir. Etkinlikler hazırlanırken kolaydan zora doğru bir sıralama izlenmiştir. Önce öğrencinin edindiği kazanımla ilgili pekiştirici bir çalışma yapması, ardından bir önceki edindiği kazanımla yeni öğrendiği kazanımı ilişkilendirerek yeni bir alıştırma yapması sağlanmıştır. Birden fazla farklı tarz etkinlik ile kazanımın pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

"Kazanım Testleri"nde, öğrencinin kazanım bilgisini önce temel düzeyde kullanması hedeflenmiştir. Kolaydan zora doğru sıralanan test sorularında mantık-muhakeme kullanma becerisini geliştirici, görsel okuma ve yorumlama yeteneğini artırıcı sorulara da yer verilmiştir.

İlgili ünitenin tüm kazanımlarını içeren "Ünite Değerlendirme Testleri" bulunmaktadır. Bu bölümler; öğrencilerimizin, üniteye ait kazanımların tamamını tekrar edip farklı soru tarzlarıyla bilgisini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Her ünitenin sonunda, ilgili ünitenin tüm kazanımlarını içeren "Beceri Temelli Sorular Bölümü" yer almaktadır.  Bu bölümlerde, öğrencilerin kazanımlara ait bilgilerini verilen olay ve kurgu içinde kullanmalarını, mantık- muhakeme yeteneklerini, görsel okuma ve akıl yürütme becerilerini geliştirmelerini sağlayacak sorulara yer verilmiştir.