Akademik Performansım

Akademik Performansım

Türkçe

225 TL

Öğretim sürecinin her aşmasında yer alabilecek Akademik Performansım Türkçe Defterim dijital olarak da zengin içeriklere sahiptir. Defterlerimizde yer alan kırmızı ve turuncu karekodlar sayesinde yalnızca dijital ortamda sunulan içeriklere erişilebilmektedir. Bu içerikler sayesinde ders anlatımlarının daha etkili hale getirilmesi ve öğrencilerin derse katılımının artırılması hedeflenmiştir. 

Defterde yer alan içerikler şöyledir:

 • Öğretim programında yer alan kazanımlara uygun Konu Özetleri
 • Kazanım bilgisini adım adım pekiştiren Etkinlikler
 • Konu sonlarında yer alan Kazanım Testleri
 • Analitik düşünme becerisinin gelişmesine yönelik hazırlanmış Beceri Temelli Testler

 Yalnızca dijital platformda sunulan DİGİTAL İÇERİKLER şöyledir:

 • Kırmızı QR olan bölümlerde; 
  • Konuyla ilgili kısa filmler
  • İnteraktif yarışmalar 
  • İnteraktif oyunlar
 • Turuncu QR olan bölümlerde;
  • Konuyu pekiştiren dijital etkinlikler

Metin ve görsellerle desteklenen Akademik Performansım Türkçe Defterim, öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, analitik düşünme, görsel ve grafik yorumlama gibi birçok becerisinin gelişmesini sağlayacak niteliktedir. 

Bilfen Akademik Performansım Türkçe Defterim içinde yer alan etkinliklerin çözümlerine dijital kütüphaneden ulaşabilirsiniz.

Akıllı Tahta Uygulaması destekli defterlerimiz, öğretim sürecinin her anında online ya da sınıf içinde kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.