Soru Bankası

Soru Bankası

Paragraf

230 TL

Türkçe dersinin kazanımlarını içeren etkinlik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan Paragraf Soru Bankaları öğrencilerin kelime haznesinin gelişmesine ve buna bağlı olarak iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

Paragraf Soru Bankalarında yer alan içerikler şöyledir:

  • Öğretim programında yer alan kazanımlara uygun Etkinlikler
  • Okuduğunu anlamaya yönelik hazırlanan Metin Çalışmaları ve Soruları
  • Sözel mantık sorularının da yer aldığı Tema Testleri

 

Paragraf Soru Bankaları'nda ilgili sınıf düzeyinde verilen dil bilgisi konularını pekiştirmeye yönelik etkinliklere ve okuduğunu anlama çalışmalarına yer verilmiştir. Her temanın sonunda hazırlanan beceri temelli sorulardan oluşan tema testleri ile öğrencilerin ilgili temanın kazanımlarını tam pekiştirmeleri sağlanmıştır. 

Paragraf Soru Bankaları, öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, okuduğunu anlamlandırma, görsel ve grafik yorumlama, çözüm bulma gibi birçok becerisinin gelişmesini sağlayacak niteliktedir. 

Paragraf Soru Bankaları içinde yer alan etkinliklerin çözümleri kitabın arka sayfalarında bulunmaktadır.