Sesler İş başında
Sesler İş başında
Sesler İş başında
Sesler İş başında

Sesler İş başında

Okuma Yazma Öğreniyorum Seti

645 TL 153 TL

Sesler İş Başında Okuma Yazma Seti'nde Türkçe ve Matematik ayrı ayrı ele alınmıştır. Okuma yazma sürecinde gerekli becerilerin kazanılabilmesi için çok sayıda etkinlik hazırlanmıştır. Dinleme ve dikte çalışmaları ile okuma yazma süreci tam olarak ele alınmış, öğrencilerin dinlediklerini yazma becerisi üzerinde durulmuştur. Arkalı ve önlü olarak hazırlanan okuma yazma fasiküllerinde öğrencilere verilecek ev çalışmaları fasiküllerin arka yüzlerinde yer almaktadır. Böylelikle öğrencinin sınıfta yaptığı çalışmaları evde de tekrarlamasına olanak sağlanmıştır.

Okuma yazma fasikülleri dijital ortamla ve çeşitli oyunlarla desteklenmiş, böylece eğlenerek okuma yazma öğreniminin gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Ses temelli yaklaşım ile gerçekleşen okuma yazma öğretiminde bir diğer önemli nokta ise seslerden oluşan hecelerin çeşitliliğidir. Buradan yola çıkılarak hazırlanan "Hece Kitabı"nda çok sayıda kelimeye yer verilmiş ve öğrencinin hızlı bir şekilde teknik okuma yapması amaçlanmıştır. Setimizin temel amacı öğrencinin bilişsel süreçlerini tetikleyerek kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Matematik fasiküllerinde ilk fasikül, matematiksel düşünme becerilerini geliştirici etkinliklerden oluşmaktadır. Diğer iki fasikülde ise öğrencilerin 90 iş gününde edinmesi gereken kazanımlara ait etkinliklere yer verilmiştir.

Sesler İş Başında Okuma Yazma Öğreniyorum Öğrenci Seti içeriği şöyledir:

Okuma Yazma ve Ev Etkinlikleri Fasikülleri (15 Fasikül)

Matematik Kitabı (3 Fasikül)

Değerlendirme Föyleri

Hazırlık Çalışmaları

Hece Kitabı

Metin Levhası - Hızlı Okuma

Okuma Serisi (8 Kitap)