Öğrenim Föyleri

Öğrenim Föyleri

Fen Bilimleri

200 TL

Föy Setlerinde oluşturulan felsefenin temel amacı; öğrencilere 5, 6, 7 ve 8. sınıf için belirlenen ders kazanım bilgilerini edindirmek, öğrencilerin yorumlama ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek, yeni nesil soru çözme yöntemlerini adım adım kullanarak öğrencileri yeni sınav sistemine hazırlamaktır.

Her bir ünite ayrı föyde; konu anlatımı, etkinlik, örnek soru, kazanım tarama testi ve ünite değerlendirme testi bölümlerinde detaylı olarak işlenmiştir.

Föy setlerimizdeki konu anlatımları için ayrılan bölümler; 5. sınıftan 8. sınıfa doğru gidildikçe azaltılmış, kazanım bilgisi 7 ve 8. sınıf düzeylerinde daha özet bilgilerle verilirken bu sınıflarda yeni nesil etkinlik ve sorulara daha geniş yer verilmiştir. Bu planlamayı yapma amacımız sınav grubundaki ve 7. sınıftaki öğrencilere yeni nesil soruları nasıl çözeceklerini daha detaylı olarak anlatabilmektir.

Föy Setlerimizin içeriği şöyledir:

Öğretim programlarına uygun konu anlatımı

Kazanım bilgisini pekiştiren etkinlikler

Kazanım tarama testleri

Ünite değerlendirme testleri

Bilfen  Föy Setlerimizde yer alan etkinlik, alıştırma ve örnek soruların tamamının çözümlerine dijital kütüphaneden ulaşabilirsiniz.

Akıllı Tahta Uygulaması destekli föy setlerimiz, öğretim sürecinin her anında online ya da sınıf içinde kullanılabilecek niteliktedir.

Her bir konu ayrı föy olarak tasarlanmıştır ve çek-kopar tasarımı sayesinde pratik kullanım sağlamaktadır.

7 Föy

256 sayfa