Öğrenim Föyleri

Öğrenim Föyleri

Matematik

190 TL

Föy setlerinin temel amacı; öğrencilere 5, 6, 7 ve 8. sınıf için belirlenen ders kazanım bilgilerini edindirmek, yeni nesil soru çözme yöntemlerini adım adım kullandırmak ve onların yorumlama ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek yeni sınav sistemine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Her bir konu ayrı föyde; konu anlatımı, etkinlik, örnek soru, kazanım tarama testi ve konu değerlendirme testi bölümlerinde detaylı olarak işlenmiştir.

Föy setlerimizdeki konu anlatımları için ayrılan bölümler 5. sınıftan 8. sınıfa doğru gidildikçe azaltılmıştır. 7 ve 8. sınıf düzeylerinde kazanım bilgisi daha özet bilgilerle verilmiş, yeni nesil etkinlik ve sorulara daha geniş yer verilmiştir. Bu planlamayı yapma amacımız sınav grubundaki ve 7. sınıftaki öğrencilere yeni nesil soruları nasıl çözeceklerini daha detaylı olarak anlatmaktır.

Matematik föy setlerinde yer alan "Örnek Soru" bölümlerinde, kurgu ve zorluk düzeyi fazla olan matematik sorularını çözme yolları adım adım anlatılmıştır.

Föy setlerimizin içeriği şöyledir:

Öğretim programlarına uygun konu anlatımı

Kazanım bilgisini pekiştiren alıştırmalar

Örnek sorular

Kazanım tarama testleri

Ünite değerlendirme testleri

"Bilfen Föy Setleri"nde yer alan etkinlik, alıştırma ve örnek soruların tamamının çözümlerine dijital kütüphaneden ulaşabilirsiniz.

"Akıllı Tahta Uygulaması" destekli föy setlerimiz, öğretim sürecinin her anında online ya da sınıf içinde kullanılabilecek niteliktedir.

Her bir konu ayrı föy olarak tasarlanmıştır ve çek-kopar tasarımı sayesinde pratik kullanım sağlamaktadır.

6 Föy

240 sayfa